503445454
Tao Mr
19906125383
Motor For Fan Coil Units
Ducted Direct Drive Fan Coil Units Motor Series
Three-phase Fan Cooled Water Chiller Fan Motor
Three-phase Fan Cooled Water Chiller Fan Motor
Motor For Air Conditioner
Motor For Air Conditioner
Motor For Air Conditioner
Embeded Motors For Ceiling Cassette Type
Motor For Air Curtain
Motor For Marine Fan
TEL:0519-88797592
     0519-88558023
FAX:0519-88525313
E-Mail:cjlwdj@126.com
    taoxinke@lanbotc.com
Jiangsu Changzhou Luoyang Lndustrial Park
Zipcode: 213104
user: 
password: 

 
Motor For Marine Fan
 

 
Motor For Air Curtain
 

 
Embeded Motors For Ceiling Cassette Type
 

 
Motor For Air Conditioner
 

 
Motor For Air Conditioner
 

 
Motor For Air Conditioner
 

 
Three-phase Fan Cooled Water Chiller Fan Motor
 

 
Three-phase Fan Cooled Water Chiller Fan Motor)
 

 
Ducted Direct Drive Fan Coil Units Motor Series
 

 
Motor For Fan Coil Units
 
© 2009 CHANG ZHOU LE WEN ELECTOMOTOR CO.,LTD.    Address:Jiangsu Changzhou Luoyang Lndustrial Park    Zipcode:213104  后台管理